Home Pædagogisk målsætning
Pædagogisk målsætning PDF Print E-mail

Pædagogisk målsætning hos Opholdsstedet Haudal

Haudals værdigrundlag

Haudals værdier bygger på en oplevelse af tillid, tryghed, åbenhed, rummelighed og gensidig respekt       samt en oplevelse af at blive set, hørt og forstået, således barnets alsidige og personlige udvikling styrkes.       

Anerkendelse er et nøgleord på Haudal. For at alle føler sig unikke, prioriteres individuelle behov meget   højt.

Udvikling. Muligheden for udvikling er en livsbetingelse. Vi støtter barnet i at bruge sig selv ud fra de     ressourcer det besidder samt støtter det til nærmeste udviklingszone.

Dialogen er i højsæde på Haudal. Dette er en forudsætning for et godt samarbejde. Vi vægter kommunikation højt til såvel barnet som til dets netværk.

Atmosfæren på Haudal bærer præg af en tryg og genkendelig struktur i hjemlige omgivelser.

Ligeværd: Det er vigtigt, at barnet oplever en forbundethed til Haudal. Herigennem udvikles barnets sociale kompetencer og det lærer at begå sig og føler sig en del af fællesskabet

 

Arbejdstilsynet

Smiley
Arbejdstilsynet har givet Fonden Haudal følgende smiley:Handicappris

Handicappris til opholdsstedet Haudal
Birgit og Hans Michelsen fra Fonden Opholdsstedet Haudal i Farre modtog i 2011 Handicaprådets handicappris som en påskønnelse for det store arbejde, de nu har gjort i 14 år for børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.